Ποιο επίπεδο Lp(a) υποδεικνύει αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου;

Η λιποπρωτεΐνη-α ή Lp(α) ως δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου έχει αποτελέσει στόχο της ερευνητικής κοινότητας.

Αυτό έχει οδηγήσει τη φαρμακευτική βιομηχανία στην ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με στόχο την μείωση της. Ωστόσο βασικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη ενός κοινού κατώτατου ορίου της τιμής της Lp(a), τόσο για άτομα με ήδη υπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο αλλά και για άτομα που δεν έχουν.

Μια μελέτη, με επικεφαλή τον Dr. Ron Blankstein, παρατήρησε πως για τους πάσχοντες, τα επίπεδα Lp(a) που σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου, ξεκινούν περίπου από τα 112 nm/L. Αντίθετά για τους υγιείς που δεν έχουν κάποια προ-υπάρχουσα καρδιαγγειακή πάθηση, ξεκινούν στα 216 nm/L. Συμπερασματικά, υψηλά επίπεδα Lp(a), υποδεικνύουν υψηλό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε άτομα που ακόμη δεν έχουν υποστεί καρδιαγγειακό επεισόδιο.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ξεκινήσει κλινικές μελέτες με στόχο την μείωση των επιπέδων της λιποπρωτεΐνης-α, με κριτήριο ένταξης, κατώτατα όρια 175 nm/L και 200 nm/L. Στόχος είναι οι επόμενες μελέτες να συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα Lp(a), τονίζοντας την σημασία εντοπισμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο λόγω της αυξημένης Lp(a), η οποία καθορίζεται κυρίως γενετικά και προλαμβάνοντας τα καρδιαγγειακά επεισόδια προτού εμφανιστούν.

Τι δήλωσε ο ερευνητής

Ο ίδιος δήλωσε ότι “Μπορεί να πλησιάζει η στιγμή που θα έχουμε θεραπείες για τη μείωση της Lp(a) και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα επίπεδα της Lp(a) για να μας πούμε ποιοι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο και, πέρα από αυτό, ποιοι ασθενείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές δοκιμές ή να θεραπευτούν με αυτά τα φάρμακα”.

Πηγές