Ο υγιεινός τρόπος ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για σύνδρομο ευερέθιστο έντερου

Μια νέα μελέτη παρατήρησης έδειξε πως η προσκόλληση σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ).

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Gut, και αφορούσε 64.268 ενήλικες χωρίς προηγούμενη διάγνωση Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Αξιολογήθηκαν συνήθειες όπως απουσία καπνίσματος, καλή ποιότητα ύπνου, έντονη σωματική δραστηριότητα, υψηλή ποιότητα διατροφής και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης περίπου 12,6 ετών, το 1,5% των συμμετεχόντων ανέπτυξε Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα άτομα που υιοθετούσαν περισσότερες υγιεινές συνήθειες, είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Ειδικότερα για εκείνους που ανέφεραν ότι δεν κάπνιζαν, είχαν υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και βέλτιστη ποιότητα ύπνου, ο κίνδυνος ήταν ο χαμηλότερος.

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει κάποιους περιορισμούς, με βασικότερο την αυτοαναφορά των δεδομένων που μπορεί να έχει οδηγήσει σε ανακρίβειες. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση του συγκεκριμένου τρόπου ζωής όπως αναφέρθηκε, θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγική πρόληψης του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Ευρήματα της μελέτης

  • Κατά την έναρξη, το 11,8% των συμμετεχόντων δεν ανέφερε καμία από τις πέντε συμπεριφορές υγιεινού τρόπου ζωής, το 32,1% ανέφερε μία συμπεριφορά, το 34,1% ανέφερε δύο συμπεριφορές και το 21,9% ανέφερε τρεις έως πέντε συμπεριφορές.
  • Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 12,6 ετών, εμφανίστηκαν 961 (1,5%) περιστατικά Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.
  • Οι προσαρμοσμένοι λόγοι κινδύνου που σχετίζονται με την επίπτωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου και την ύπαρξη μίας, δύο και τριών έως πέντε συμπεριφορών ήταν 0,79, 0,64 και 0,58, αντίστοιχα.
  • Σημαντικές ανεξάρτητες αντίστροφες συσχετίσεις με την επίπτωση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου παρατηρήθηκαν για το μηδενικό κάπνισμα (0,86), το υψηλό επίπεδο έντονης σωματικής δραστηριότητας (0,83) και τον βέλτιστο ύπνο (0,73).
  • Μετά την προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση απασχόλησης, τη γεωγραφική θέση, τη γαστρεντερική λοίμωξη, την ενδομητρίωση και το οικογενειακό ιστορικό Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου, η προσκόλληση σε μεγαλύτερο αριθμό υγιεινών συμπεριφορών τρόπου ζωής παρέμεινε σημαντικά συνδεδεμένη με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Πηγές